TÂN PHƯỚC THÀNH

TÂN PHƯỚC THÀNH

TÂN PHƯỚC THÀNH

TÂN PHƯỚC THÀNH

TÂN PHƯỚC THÀNH

TÂN PHƯỚC THÀNH

Chính sách chất lượng

Luôn lấy chất lượng làm giá trị cốt lõi cho sự phát triển của mình.
Luôn đảm bảo thời gian hoàn thành dự án kịp thời và chính xác.
Đảm bảo giá cả hợp lý, và cạnh tranh nhất trên thị trường hiện nay.
Đảm bảo hồ sơ, dịch vụ cung cấp chính xác và nhanh nhất.

Lĩnh vực hoạt động

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Thiết kế kiến trúc, kết cấu và giám sát thi công các công trình: Xây dựng dân dụng - công nghiệp, công trình Giao thông - thủy lợi; Công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn, các công trình văn hóa, di tích; Khuôn viên cây xanh; Các công trình xử lý rác thải, nước thải; Khảo sát đo đạc; Đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 110KV; Lập hồ sơ cấp phép xây dựng và đo vẽ hoàn công các công trình xây dựng.

Hoạt động tư vấn quản lý

Hoạt động tư vấn quản lý

- Lập và quản lý dự án đầu tư.

- Thẩm tra, thẩm định Dự án đầu tư và Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, xét thầu.

Hoạt động thi công xây dựng

Hoạt động thi công xây dựng

Thi công các công trình: Xây dựng dân dụng - công nghiệp, công trình Giao thông - thủy lợi; Công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn, các công trình văn hóa, di tích; Khuôn viên cây xanh; Các công trình xử lý rác thải, nước thải; Khảo sát đo đạc; Đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 110KV; Lập hồ sơ cấp phép xây dựng và đo vẽ hoàn công các công trình xây dựng.

Bất động sản

Bất động sản

- Dịch vụ môi giới mua bán nhà, đất.

- Xem quy hoạch

Ảnh dự án tiêu biểu

Khách hàng

0935019594