CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG TÂN PHƯỚC THÀNH là doanh nghiệp thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 3702794359 cấp ngày 26/07/2019  và đăng ký thay đổi lần 1 số 3702794359  cấp ngày 01/08/2019 tại phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương. Thông tin chính như sau:

 1. Thông tin chung về Công ty:
 • Trụ sở chính: Số 91, khu phố 1, Thị trấn Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
 • Vốn điều lệ: 9.000.000.000
 • Mã số thuế: 3702794359
 • Địa chỉ email: tanphuocthanh.tkcd@gmail.com
 1. Ngành nghề kinh doanh:

         Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

        Chi tiết: Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi. Thiết kế công trình di tích văn hóa. Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thủy lợi. Giám sát công trình di tích văn hóa.Tư vấn giám sát các công trình công nghiệp, dân dụng, thuỷ lợi, cấp thoát nước, công trình đường dây và TBA có cấp điện áp đến 110kV. Lập và quản lý dự án

 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cơ sở hạ tầng nông thôn, công trình cấp thoát nước, xây lắp điện công nghiệp, đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 110KV. Thi công tu bổ công trình di tích văn hóa, công trình cây xanh. Thi công các công trình xử lý rác thải, nước thải, Gia công cơ khí xây dựng: xử lý và tráng phủ kim loại

 1. Mô hình tổ chức:

        Công ty gồm có: 1 Giám đốc; 2 Phó Giám đốc (1 PGĐ Kỹ thuật, 01 PGĐ Kế hoạch – vật tư); 4 phòng (Phòng Kỹ thuật, Phòng Quản lý công trình, Phòng Tài chính, Phòng Tổng hợp); 03 Đội thi công.

 

 1. Năng lực về nhân sự: Tổng số lao động hiện tại của Công ty là 56 người, trong đó:
 • Đại học :             8  người
 • Trung cấp :              3 người
 • Công nhân :            45 người

        Hầu hết lực lượng lao động của Công ty đã trải qua nhiều năm kinh nghiệm trong công tác thiết kế, giám sát, thi công các công trình công nghiệp, dân dụng, thủy lợi, công trình điện đến cấp điện áp 110 kV.

 1. Năng lực về trang thiết bị, dụng cụ thi công

        Hiện tại Công ty có đầy đủ trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho việc lập dự án đầu tư, thiết kế, tư vấn giám sát, thi công các loại công trình được cấp phép (Chi tiết như bảng kê thiết bị, dụng cụ thi công).

        Như vậy, với kinh nghiệm và năng lực hiện có của mình, Công ty rất mong muốn được hợp tác với các đơn vị trong công tác tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế, tư vấn giám sát, thi công các loại công trình được cấp phép với phương châm của Công ty là “Đảm bảo chất lượng, tiến độ - An toàn - Hiệu quả”.

0935019594